Máy cắt gạch bằng tay

Máy cắt gạch Rubi - Speed 92 N
Mã số: 14977
868

Máy cắt gạch Rubi - Speed 92 N

5,500,000 đ
5,900,000 đ
Máy cắt gạch Rubi - Speed-62 N model 2017 (hộp giấy)
Mã số: 14975
639

Máy cắt gạch Rubi - Speed-62 N model 2017 (hộp giấy)

3,520,000 đ
3,850,000 đ
Máy cắt gạch Rubi K-180 New (82cm)
Mã số: 14960
1448

Máy cắt gạch Rubi K-180 New (82cm)

3,200,000 đ
3,550,000 đ
Máy cắt gạch Rubi - Star 60 N PLus (thanh lý hàng tồn kho)
Mã số: 12978
5776

Máy cắt gạch Rubi - Star 60 N PLus (thanh lý hàng tồn kho)

1,500,000 đ
1,850,000 đ
Máy cắt gạch Rubi - Star Max 65 (thanh lý hàng tồn kho)
Mã số: 13938
719

Máy cắt gạch Rubi - Star Max 65 (thanh lý hàng tồn kho)

1,650,000 đ
2,250,000 đ
Máy cắt gạch Rubi - FAST 65 (thanh lý hàng tồn kho)
Mã số: 13940
569

Máy cắt gạch Rubi - FAST 65 (thanh lý hàng tồn kho)

1,980,000 đ
2,250,000 đ
Máy cắt gạch Rubi - Fast 85 (thanh lý hàng tồn kho)
Mã số: 13941
509

Máy cắt gạch Rubi - Fast 85 (thanh lý hàng tồn kho)

2,860,000 đ
3,300,000 đ
Máy cắt gạch Rubi - Speed 62
Mã số: 13962
636

Máy cắt gạch Rubi - Speed 62

2,750,000 đ
Máy cắt gạch Rubi - Speed 72
Mã số: 13972
455

Máy cắt gạch Rubi - Speed 72

3,500,000 đ
Máy cắt gạch Rubi - Speed 92 Plus
Mã số: 13971
727

Máy cắt gạch Rubi - Speed 92 Plus

5,500,000 đ
Máy cắt gạch Rubi - TP-93-S - Spain
Mã số: 12958
1164

Máy cắt gạch Rubi - TP-93-S - Spain

7,700,000 đ